UNDERADIO Children’s Radio

Written by on March 13, 2017

Çdo fëmijë është i aftë të formojë mendimet e tij/saj dhe ka të drejtë ti shprehë ato lirisht. UNDERADIO një platformë radio në internet për fëmijët iu mundëson fëmijëve që të flasin për të drejtat e tyre dhe çështjet që kanë të bëjnë me ta. Every child is capable of forming his or her own views and has the right to express views freely. UNDERADIO web platform for children enables children to speak up for their rights and matters that concern them .


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Continue reading

[There are no radio stations in the database]