Kontakt

“Zëri 16 + …” Peshkopi, Shkolla e Mesme “Said Najdeni” – Peshkopi

“Zëri 16 + …” Burrel, Pallati i Kulturës Parku Geraldine – Burrel

“Zëri 16 + …” Durrës, Shtepia e Artit dhe Kultures, Sigal – Bulevardi Durres

“Zëri 16 + …” Elbasan, Ish Kinema Vullnetari – Elbasan

Shkolla “Demir Gashi” – Peshkopi

Shkolla “31 Korriku” – Burrel

Shkolla “Fadil Gurmani” – Elbasan

Shkolla “Qemal Mici” – Durrës

Shkolla “Bajram Curri – Tiranë

Shkolla “Urani Rumbo” – Gjirokastër

Shkolla “28 Nëntori” – Kuçovë

Shkolla “Mesenjëtorja e parë” – Korçë

Qendra “Fëmijët e Botës dhe të Shqipërisë” – Tiranë

Qendra Kulturore e Femijeve – Gjirokastër

Qendra Rinore – Kuçovë

Shkolla e Mesme – Maliq[There are no radio stations in the database]