Kontakt

“Zëri 16 …” Peshkopi, Shkolla e Mesme “Said Najdeni” Peshkopi

“Zëri 16 …” Burrel, Pallati I Kulturës Parku Geraldine Burrel

“Zëri 16 …” Durrës, Shtepia e Artit dhe Kultures, Sigal, Bulevardi Durres

“Zëri 16 …” Elbasan, Ish Kinema Vullnetari, Elbasan

Shkolla “Demir Gashi”, Peshkopi

Shkolla “31 Korriku”, Burrel

Shkolla “Fadil Gurmani”, Elbasan

Shkolla “Qemal Mici”, Durrës

Shkolla “Bajram Curri, Tiranë

Qendra “Fëmijët e Botës dhe të Shqipërisë”, Tiranë[There are no radio stations in the database]