Author: xhorxhi91

Çdo fëmijë është i aftë të formojë mendimet e tij/saj dhe ka të drejtë ti shprehë ato lirisht. UNDERADIO një platformë radio në internet për fëmijët iu mundëson fëmijëve që të flasin për të drejtat e tyre dhe çështjet që kanë të bëjnë me ta. Every child is capable of forming his or her own […]


[There are no radio stations in the database]