Month: January 2018

Në Ditën Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuar, i bëjmë apel autoriteteve të rrisin investimet për fëmijët me aftësi të kufizuara, në nivel qendror dhe lokal, për të siguruar të drejtën e tyre për shërbime cilësore rehabilituese dhe integruese.


[There are no radio stations in the database]