a1
Untitled-2
3
4

Kjo platformë radio përmes internetit për dhe me fëmijët synon të nxisë fëmijët të shprehen hapur dhe të ngrenë zërin mbi çështjet që i shqetësojnë vetë ata në shkollë, familje dhe komunitet.

 

Fëmijët që do të drejtojnë dhe organizojnë emisionet në radio janë grupet e fëmijëve që operojnë aktivisht në çështjet që lidhen me të drejtat e fëmijëve në disa rajone të Shqipërisë si dhe përfaqësues të Qeverive të Nxënësve dhe fëmijë në situate rruge.

 

Ata do të identifikojnë dhe prezantojnë për publikun e gjerë disa nga problematikat me të cilat fëmijët ndeshen çdo ditë dhe do të synojnë që zëri i tyre të dëgjohet nga politikbërësit me qëllim ndikimin në përmisimin e situatës të të drejtave të fëmijëve në Shqipëri.

 

Kjo platformë radio për fëmijët mbështetet nga Save the Children.

[There are no radio stations in the database]